VNNP EDU ONLINE

 • Học qua Video mọi lúc mọi nơi khi bạn rảnh.
 • Toàn bộ bài học được thiết kế thông minh.
 • Học viên được làm bài kiểm tra sau mỗi bài học.
 • Học đầy đủ chi tiết như học trực tiếp trên lớp.
 • Tiết kiệm tối đa chi phí học và thời gian.

VNNP ACCOUNTING

 • Cam kết bảo mật thông tin cho khách hàng.
 • Cam kết bồi thường 100% thiệt hại nếu làm sai.
 • Cam kết thực hiện quyết toán thuế thay cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp cập nhập thông tư nghị định về thuế.
 • Luôn đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp.

VNNP EDU OFFLINE

 • Cam kết hoàn lại 100% học phí nếu không thành nghề.
 • Học viên được học lại nhiều lần cho đến khi làm được việc.
 • Chỉ đào tạo theo thực tế mà doanh nghiệp đang cần.
 • Đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệp, đang làm việc tại doanh nghiệp.
 • Môi trường học tập chuyên nghiệp, cơ sở vật chất đầy đủ.